Principy

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

RESPEKTOVÁNÍ KAŽDÉHO DÍTĚTE JAKO JEDINEČNÉ OSOBNOSTI je základem celé metody Marie Montessori.

„Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele.“ M.M.